Natteravnene introkursus

Der arrangeres et introkursus af ca. 3 timers varighed ifm. opstart. Ligesom der vil blive udleveret gule jakker til de frivillige. Tirsdag 11. juni kl. 18.30-21.30 i Hårup Hallens kantineTirsdag 25. juni kl. 18.30-21.30 i Hårup Hallens kantine Natteravnene afholder basiskursus (pligtig for alle Natteravne), fællesrådet er vært med en sandwich ved start. Kurset er … Læs mere

Natteravnene i Hårup

Natteravnene i Hårup I forlængelse af temamødet d. 22/5 i kantinen i Hårup Hallen var der stor opbakning til, at der etableres en gå-afdeling af Natteravnene i Hårup. Natteravnene i Hårup etableres som et forebyggende organ. Målet er, via en inkluderende indsats, at komme i dialog og i øjenhøjde med de unge og dermed skabe … Læs mere

God og sikker sommer i Hårup

Til alle beboere I Hårup og omegn Den varme og lyse sommer i 2018 blev af nogle i Hårup også oplevet som særdeles udfordrende. Nogle oplevede en gruppe unge med tilholdssted omkring skolen som meget larmende og med en til tider noget upassende adfærd overfor andre i området. Vi skal sammen i området gøre alt … Læs mere

Forårsblomstrende løg fra kommunen

Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd har fået mulighed for at søge om at få tildelt en stor mængde forårsblomstrende løg, som kan gøre vores lokalområder smukkere. Derfor: Har du ideer til hvor vi skulle forskønne vores lokalområde? INDMELDE GODE BUD på relevante arealer til beplantning. Når man byder ind skal man kort og klart beskrive … Læs mere

HÆSTVEJ bliver snart spærret

Ny og bredere vej mellem Todbjerg og Randersvej 😃 HUSK vi afholder generalforsamling på onsdag den 20. Marts kl 19.30 i Hårup Hallen kantine😊

Vores fællesråd dækker et stort område

Vores fællesråd dækker et stort område – håber at se mange til vores generalforsamling 😄 👉Onsdag den 20. marts kl. 19.30 Hårup Hallens kantine Invitere ALLE som du kender i området til at synes godt om vores side

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30i Hårup Hallens kantine Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning for den forløbne periode3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af forslagÆndring af vedtægter5. Fastsættelse af næste års kontingent6. Valg af bestyrelse og en suppleant:7. Valg af revisor8. EventueltForslag til behandling indsendes til formanden Martin Strand på … Læs mere

Bliv medlem af fællesrådet

Bliv medlem af et fællesråd, og vær med til at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene er baseret på en samarbejdsaftale. 🍀 BORGERNES TALERØRDu kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til … Læs mere