Natteravnene i Hårup

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Natteravnene i Hårup

I forlængelse af temamødet d. 22/5 i kantinen i Hårup Hallen var der stor opbakning til, at der etableres en gå-afdeling af Natteravnene i Hårup.

Natteravnene i Hårup etableres som et forebyggende organ. Målet er, via en inkluderende indsats, at komme i dialog og i øjenhøjde med de unge og dermed skabe ro og tryghed for alle i Hårup.

Efter temamødet er der 17 frivillige registreret til at gå med Hårup afdelingen. Det betyder, at niveauet for at deltage KUN er på 3-4 ture i den periode vi går. En “vagt” vil have 1-2 timers varighed. Efter ønske og behov kan turene strække sig til at omfatte Todbjerg, Mejlby og eventuelle events, hvor en “vagt” giver mening – eksempelvis en sommerfest eller andet.

Der er en forventning om, at indsatsen primært ligger de kommende ca. 3 måneder i perioden med varme og lange lyse aftener, hvor vejret inspireret til at man tager ophold udendørs.

I efteråret vil indsatsen og resultatet blive evalueret.

Der arrangeres et introkursus af ca. 3 timers varighed ifm. opstart. Ligesom der vil blive udleveret gule jakker til de frivillige.

Natteravnene kan afholde Basiskursus (pligtig for alle Natteravne) d. 3. eller ‪11. juni‬. Begge dage fra 18 til cirka 21.30 inklusiv en bid mad ved start. Kurset er obligatorisk og kan man ikke deltage på opstartskurset, så får man det bare senere. 
Alle der skrev sig op på temamødet vil modtage en SMS med forespørgsel på de 2 datoer.

V håber, at flere vil melde sig til, så vi kan skabe et stærkt og bredt netværk i Hårup og omegn.

Tilmelding kan ske ved:

– At udfylde den vedhæftede blanket
– At tage direkte kontakt til Fællesrådet på telefon 27157508
– At skrive en mail til thmfaellesraad@gmail.com

Vi ses derude!