INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30
i Hårup Hallens kantine

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for den forløbne periode
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af forslag
Ændring af vedtægter
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af bestyrelse og en suppleant:
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag til behandling indsendes til formanden Martin Strand på mail thmfaellesraad@gmail.com senest den 13. marts 2019

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.