Forårsblomstrende løg fra kommunen

Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd har fået mulighed for at søge om at få tildelt en stor mængde forårsblomstrende løg, som kan gøre vores lokalområder smukkere.

Derfor:

Har du ideer til hvor vi skulle forskønne vores lokalområde?

INDMELDE GODE BUD på relevante arealer til beplantning. Når man byder ind skal man kort og klart beskrive sin idé (antal løg, farver mm) og tanker for det projekt, som man gerne selv vil stå for.
Deadline for indmelding af ideer og projekter er d. 27-05-2019.

Bud på arealer og konkrete projekter kan meldes ind på: thmfaellesraad@gmail.com

Vi glæder os til at få en masse gode ideer ind 😊

Herunder en lidt nærmere beskrivelse af retningslinjerne:

Der er mulighed for at søge om at få:
enten 2000 stk. store løg (f.eks. påskeliljer, pinseliljer)
eller 3000 stk. små løg (f.eks. krokus, snepryd, skilla)
Som tommelfingerregel kan man regne med, at store løg lægges gennemsnitlig 25-30 stk. pr. m2, små løg lidt tættere 40-60 stk. pr. m2.

Fællesrådet og borgerne står selv for at lægge løgene i jorden.

I samarbejde mellem Fællesrådet og borgerne skal der findes et eller flere velegnede centralt beliggende arealer, hvor blomsterne vil være synlige for offentligheden. Det udvalgte areal kan have såvel offentlig, privat eller fælles status. Lodsejer skal naturligvis godkende før der kan plantes på private arealer.

Løgvæksterne skal efter afblomstring have lov at afmodne. Det betyder, at man først kan klippe græsarealerne, hvor løgene ligger i juni måned. Det kan se lidt sjusket ud, og derfor skal der ved udvælgelsen af arealer tænkes på, hvor man kan acceptere at have det høje græs i en periode.

Hvis Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd udvælges til at modtage løg, så leveres disse sidst i september måned. Løgene skal lægges hurtigst muligt efter modtagelse.

Mvh

Bestyrelsen i Todbjerg, Hårup og Mejlby Fællesråd

Billedet indeholder sandsynligvis: blomst, plante, træ, himmel, friluftsliv og natur