Bliv medlem af fællesrådet

Bliv medlem af et fællesråd, og vær med til at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene er baseret på en samarbejdsaftale.

🍀 BORGERNES TALERØR
Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

🍀 EMNER DU KAN TAGE OP I DIT FÆLLESRÅD
Hvorfor er der så få legepladser i mit lokalområde? Hvad kan vi gøre for at give børnene en sikker vej til skolen? Hvorfor skal vi rejse til den anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal?

Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

🍀 EN PARAPLYORGANISATION FOR LOKALOMRÅDET
Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

https://aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene