INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.30i Hårup Hallens kantine Dagsorden:1. Valg af dirigent2. Formandens beretning for den forløbne periode3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af forslagÆndring af vedtægter5. Fastsættelse af næste års kontingent6. Valg af bestyrelse og en suppleant:7. Valg af revisor8. EventueltForslag til behandling indsendes til formanden Martin Strand på … Læs mere